Privacy statement

1. Inleiding Welkom op de website van CVmaker B.V. (hierna: “wij”, “we” of “CVmaker”). Wij kunnen persoonsgegevens verwerken, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “Persoonsgegevens”), wanneer u onze website www.cvmaker.nl (hierna: de “Website”) bezoekt of wanneer u als gebruiker gebruik maakt van onze diensten nadat u een account heeft aangemaakt.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke Persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we dat doen. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan deze verklaring. Ook in het geval iets onduidelijk is, vragen we u contact met ons op te nemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 december 2020.

Wij vinden een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig en in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt.

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw Persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de Persoonsgegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

 • Uw Persoonsgegevens alleen verwerken als daar een geldige rechtsgrond voor bestaat.

 • De benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die Persoonsgegevens voor ons verwerken.

 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie, dataportabiliteit of verwijdering van Persoonsgegevens die we hebben verwerkt.

2. Gebruik van Persoonsgegevens Om uw account (waarin de gegevens voor uw cv staan) te kunnen creëren en/of beheren, zijn sommige gegevens noodzakelijk. Die gegevens zijn dus noodzakelijk om onze dienst te leveren. Andere gegevens zijn noodzakelijk om via onze dienst een zo volledig mogelijk cv te creëren en/of om uw gebruikerservaring van onze diensten (verder) te optimaliseren.

2.1 Het (laten) genereren van een cv Om van onze dienst tot het genereren en/of bewerken van cv’s gebruik te kunnen maken moet u Persoonsgegevens invullen op onze Website, door middel van een stappenplan. Zodra u de eerste stap bent doorlopen en hebt doorgeklikt naar de tweede stap, slaan wij alle door u ingevulde gegevens op.

In de eerste stap vragen we u om de volgende gegevens, waaronder Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam*;

 • E-mailadres*;

 • Telefoonnummer*;

 • Adres*;

 • Profielfoto;

 • Geboortedatum en geboorteplaats;

 • De mededeling of u over een rijbewijs beschikt;

 • Nationaliteit;

 • Geslacht;

 • Burgerlijke staat;

 • URL van uw LinkedIn profiel;

 • URL van een eventuele toe te voegen website.

De met een asterisk () aangegeven Persoonsgegevens hebben wij nodig om de overeenkomst uit te voeren. De overige gegevens zijn noodzakelijk voor het genereren van uw cv.*

In de volgende stap wordt u gevraagd de volgende gegevens, waaronder Persoonsgegevens, aan te leveren:

 • Opleidingsgegevens, zoals opleiding, stages, cursussen, certificaten (inclusief periode en instelling);

 • Werkervaringsgegevens, zoals functie en werkgever;

 • Interesses en nevenactiviteiten;

 • Vaardigheden en niveau;

 • Talen.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het genereren van de cv.

Na het invullen van de bovenstaande gegevens kunt u in stap 3 het cv vormgeven, waarna een account voor u wordt aangemaakt.

De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub b van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en u.

We bewaren de bovenstaande gegevens gedurende de periode dat uw account actief is. Nadat een account is beëindigd en/of verwijderd door u of door ons zullen wij deze Persoonsgegevens tot 18 maanden na de beëindiging/verwijdering bewaren, tenzij wij het verzoek krijgen om de gegevens direct te verwijderen. We bewaren de gegevens om een herleving van uw account mogelijk te maken en eventuele vragen ook achteraf nog te kunnen beantwoorden. Op de genoemde termijn wordt een uitzondering gemaakt indien het bewaren van gegevens noodzakelijk is op grond van de wet, bijvoorbeeld wanneer de gegevens moeten worden bewaard op grond van een fiscale bewaarplicht.

2.2 De CV Service Via onze Website kunt u ook gebruik maken van de CV Service. Dit is de service waarbij wij voor u een CV maken. U kunt op de Website een aanvraag doen voor de CV Service via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. U kiest daarbij eerst de gewenste service (basis, expert of compleet), waarna we enkele gegevens van u vragen. Het betreft de volgende gegevens, waaronder Persoonsgegevens:

 • Naam;

 • E-mailadres;

 • Korte introductie.

Na het invullen van dit aanvraagformulier nemen we contact met u op om uw wensen te bespreken.

De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG: we hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van deze Persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kunnen we namelijk geen contact met u opnemen.

Indien u gebruikt wenst te maken van de CV Service, dan dient u ook de gegevens op te geven die zijn genoemd onder punt 2.1 van deze privacyverklaring. Bij de CV Service is namelijk inbegrepen dat u voor een bepaalde periode gebruik kunt maken van onze dienst tot het genereren en/of bewerken van cv’s. Zo kunt u de door ons gemaakte cv gemakkelijk bewerken. Punt 2.1 van deze privacyverklaring is dus ook van toepassing.

2.3 Databank Wij hebben een databank waarin we de door u aan ons verstrekte gegevens, waaronder Persoonsgegevens, kunnen opslaan. We geven derde partijen toegang tot die databank, zodat zij mogelijk geschikte kandidaten voor vacatures kunnen werven.

We verwerken uw gegevens uitsluitend in de databank en verstrekken deze aan de derde partijen indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken via uw account of door contact met ons op te nemen.

De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub a van de AVG: u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

We bewaren de gegevens in de databank voor de periode dat u toestemming heeft gegeven en deze niet is ingetrokken. Nadat een account is  verwijderd door u of door ons zullen wij uw Persoonsgegevens uit de databank verwijderen.

2.4 Betalingsgegevens Om de betaling voor onze diensten te regelen maken wij gebruik van de diensten van derde partijen, namelijk Adyen, Paypal en/of Mollie Payments. U verstrekt uw betaalgegevens rechtstreeks aan (een van) deze partijen en niet aan CVmaker. Het kan zijn dat deze derde partij bepaalde gegevens van u met ons deelt (zoals uw naam en bankgegevens), zodat wij kunnen controleren of u betaald heeft.

De bovengenoemde (betaal)dienstverleners zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve van de betalingen van de gebruikers.

3. Delen van persoonsgegevens Wij verstrekken uw Persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst of voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang, of indien dit wettelijk verplicht is. De volgende derde partijen kunnen uw Persoonsgegevens ontvangen:

 • Betaalpartners zoals beschreven in ‘2.4 Betalingsgegevens’;

 • IT-dienstverleners;

 • Review-platforms;

 • E-mailservice voor het versturen van e-mails;

 • Onderzoeksbureau’s en analytische software om onze dienstverlening en website te verbeteren, waaronder Google Analytics;

 • Ticket, Live Chat en hulpplatform voor klantondersteuning;

Met de derden partijen die uw Persoonsgegevens verwerken, hebben we afspraken gemaakt over de verwerking van uw Persoonsgegevens. De verwerkers die van ons toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens CVmaker. Als u zelf aanvullende informatie aan deze verwerkers verstrekt, dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk.

In verdachte situaties zijn we verplicht om Persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties indien zij hierom vragen.

4. Cookies Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze Website gebruikt. Omdat we uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze Website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet waarom wij cookies gebruiken. Door het plaatsen van cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren en kunt u bijvoorbeeld uw cv op een later moment afmaken. Daarnaast helpen ze ons inzien hoe u de Website gebruikt en hoe wij de Website beter en klantvriendelijker kunnen maken. Daarnaast worden er cookies (door derden) geplaatst voor marketing of analytische doeleinden, die partijen zijn de verwerkingsverantwoordelijke partijen voor de betreffende gegevens.

4.1 Cookie instellingen Als u optimaal gebruik wilt maken van onze Website, dan is het nodig dat u onze cookies accepteert. Dit kunt u doen door bij de cookiemelding op 'Accepteren' te klikken bij uw eerste bezoek. Uiteraard gaan wij erg voorzichtig om met de gegevens die wij van u verzamelen. Ga voor meer gedetailleerde informatie over de cookies die wij plaatsen of om uw cookie instellingen te wijzigen naar de Cookies pagina.

4.2 Functionele cookies Om de Website optimaal te laten functioneren plaatsen wij functionele cookies. Deze zijn benodigd om de Website (goed) te laten werken. Zo hoeft u bijvoorbeeld tijdens het maken van uw cv niet steeds dezelfde gegevens opnieuw in te voeren. Daarnaast zorgen deze cookies ervoor dat de Website gelijkmatig wordt belast en snel en goed blijft functioneren.

De volgende functionele cookies worden door derden geplaatst:

Postmark Postmark verzorgt onze e-mailservice. Alle verzonden e-mails vanuit CVmaker worden verzonden door Postmark. Door het gebruik van Postmark kunnen wij ervoor zorgen dat (belangrijke) e-mails altijd aankomen in uw mailbox. We hebben een verwerkingsovereenkomst met deze partij. Voor het leveren van haar dienst ontvangt Postmark van CVmaker e-mailadressen van gebruikers en de inhoud van de e-mails. Postmark zal die gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Persoonsgegevens worden door Postmark beveiligd opgeslagen. Postmark plaatst geen cookies tijdens uw bezoek aan de Website, maar maakt alleen gebruik van cookies in de verzonden e-mails en andere technologieën die inzichtelijk maken of en wanneer e-mails worden geopend en gelezen en op welke IP-locatie.

De gegevens worden in de Verenigde Staten opgeslagen en na 60 dagen verwijderd. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Postmark Privacy Policy.

4.3 Analytische cookies Met analytische cookies verzamelen wij (met de hulp van derden) statistieken en informatie over hoe onze Website wordt gebruikt. Door het websitegebruik te meten, kunnen wij onze Website constant blijven optimaliseren om het gebruiksgemak te verhogen. Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld om het aantal bezoekers op de website bij te houden en te meten hoe lang een bezoek duurt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • IP-adres (geanonimiseerd);

 • Technische kenmerken, zoals de gebruikte browser (bijvoorbeeld: Google, Safari, Firefox), schermresolutie, taalvoorkeur en welk apparaat u gebruikt;

 • Surf -en scroll gedrag en algeheel gebruik van de Website;

 • Welke pagina’s u bezoekt op de Website en vanaf welke pagina u op de Website bent gekomen.

De volgende analytische cookies worden door derden geplaatst:

Google Analytics We houden statistieken bij over onze Website. Daarvoor gebruiken we Google Analytics.

Om deze dienst te gebruiken kunnen cookies worden geplaatst. De cookies worden geplaatst door Google Inc. De met de cookie verkregen informatie (zoals ook uw IP-adres) kan door Google worden overgebracht naar servers in de Verenigde Staten.

Met Google zijn de benodigde afspraken gemaakt om de zorgvuldige verwerking van Persoonsgegevens te waarborgen.

Wij hebben Google verzocht het IP-adres te anonimiseren. Dit betekent dat bij het gebruik van Google Analytics het IP-adres anoniem wordt gemaakt door Google zodra dit technisch gezien mogelijk is in een zo vroeg mogelijk stadium in het collectienetwerk. De IP-anonimiseringsfunctie in Google Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat deze naar het Google Analytics-collectienetwerk zijn verzonden. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.

Deze cookies worden na maximaal 2 jaar automatisch verwijderd. We raden u aan om de privacyverklaring van Google te lezen.

Hotjar Met Hotjar meten wij anoniem uw scroll- en klikgedrag. Met deze gegevens kunnen wij fouten opsporen in de Website en onze dienstverlening en Website optimaal blijven verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Hotjar gesloten. Hotjar deelt geen (anonieme) data met derden. Deze cookies worden na maximaal 1 jaar automatisch verwijderd. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Hotjar Privacy Policy.

Tawk Deze dienst van de derde partij Tawk biedt chatdiensten aan. CVmaker verzamelt uitsluitend de contactgegevens van de persoon waarmee wordt gechat en de inhoud van die gesprekken. Deze gegevens worden gebruikt om u te helpen wanneer u contact opneemt via onze live chat. Die gegevens worden in de Verenigde Staten opgeslagen en de gegevens worden na 30 dagen verwijderd. Tawk deelt geen (anonieme) data met derden. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Tawk Privacy Policy.

Tapffiliate Deze dienst kan een cookie plaatsen om te meten of u op onze Website terecht komt vanaf een partner. Deze gegevens worden gebruikt om te meten vanuit welke campagne uw bezoek afkomstig is. Tapfilliate deelt geen (anonieme) data met derden. Deze cookies worden na maximaal 90 dagen automatisch verwijderd. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Tapfilliate Privacy Policy.

4.4 Marketing cookies Marketing cookies plaatsen wij voor marketingdoeleinden. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming. Door middel van deze cookies kunnen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen sturen via partnersites en op social media. De volgende marketing cookies worden door derden geplaatst:

Google Remarketing en DoubleClick Deze cookies houden bij welke pagina’s u bekijkt, zo kunnen we relevante advertenties tonen op (partner) sites. We kunnen bijhouden of u advertenties klikt en of u bestellingen plaatst nadat u een advertentie hebt gezien of hierop hebt geklikt. Zo loopt u geen persoonlijke aanbiedingen mis en krijg u advertenties niet vaker te zien als u hierin geen interesse hebt. Google deelt soms anonieme data met derden. Deze cookies worden na maximaal 2 jaar automatisch verwijderd. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Google Privacy Policy.

Microsoft Advertising Deze cookies houden bij welke pagina’s u bekijkt, zo kunnen we relevante advertenties tonen op (partner) sites. We kunnen bijhouden of u advertenties klikt en of u bestellingen plaatst nadat u een advertentie hebt gezien of hierop hebt geklikt. Zo loopt u geen persoonlijke aanbiedingen mis en krijgt u advertenties niet vaker te zien als u hierin geen interesse hebt. Microsoft deelt anonieme data met derden. Deze cookies worden na maximaal 90 dagen automatisch verwijderd. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Microsoft Privacy Policy.

Facebook Deze cookies houden bij welke pagina’s u bekijkt, zo kunnen we relevante advertenties tonen op Facebook. Zo loopt u geen persoonlijke aanbiedingen mis en krijgt u advertenties niet vaker te zien als u hierin geen interesse hebt. Facebook deelt geen anonieme data met derden. De cookies worden na maximaal 2 jaar automatisch verwijderd. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Facebook Privacy Policy.

Pinterest Deze cookies houden bij welke pagina’s u bekijkt, zo kunnen we relevante advertenties tonen op Pinterest. Zo loopt u geen persoonlijke aanbiedingen mis en krijgt u advertenties niet vaker te zien als u hierin geen interesse hebt. Pinterest deelt geen anonieme data met derden. De cookies worden na maximaal 1 jaar automatisch verwijderd. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Pinterest Privacy Policy.

4.5 Cookies verwijderen of uitschakelen Uiteraard kunt u onze cookies altijd verwijderen of uitschakelen. Ook kunt u het gebruik van JavaScript uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze Website niet optimaal functioneert. Hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen is via onderstaande links voor de meest gebruikte browsers uitgelegd:

5. Beveiliging en bescherming van Persoonsgegevens CVmaker neemt maatregelen om uw Persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen en te beveiligen. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beveiligingen. Onder meer nemen we de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • een beveiligd intern netwerk;

 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;

 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;

 • een interne logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;

 • steekproefsgewijze controle op naleving beleid;

 • doelgebonden toegangsbeperkingen;

 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met Persoonsgegevens;

 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Buiten alle getroffen beveiligingsmaatregelen willen wij u erop wijzen dat absolute veiligheid voor het verzenden of opslaan van Persoonsgegevens via internet niet kan worden gegarandeerd.

6. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke Persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

U kunt onder meer:

 • uitleg krijgen over welke Persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

 • inzage krijgen in de exacte Persoonsgegevens die we hebben;

 • uw recht op dataportabiliteit uitoefenen;

 • fouten laten corrigeren;

 • verouderde Persoonsgegevens laten verwijderen:

 • door u gegeven toestemming intrekken: en

 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van Persoonsgegevens.

Let op dat u bij het uitoefenen van deze rechten altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

7. DisclaimerDeze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze Website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hoe deze derden met Persoonsgegevens omgaan. Wij raden dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.

8. Wijzigingen Deze privacyverklaring kunnen wij van tijd tot tijd aanpassen door een bijgewerkte versie op de Website te plaatsen. Daarom raden wij het aan om de Website regelmatig te bekijken.

9. Vragen en klachten Indien er vragen zijn over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop wij Persoonsgegevens gebruiken, dan kan er contact worden opgenomen met:

CVmaker B.V. Piet Heinkade 221 1019HM Amsterdam Nederland KvK: 70894027 Telefoonnummer: 085-0643940 E-mailadres: support@cvmaker.nl

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.